News

Kunnskap og god kommunikasjon mellom alle aktører i verdikjeden er avgjørende for at det skal bygges mer intensivt med tre i store prosjekter i Norge. Spesielt viktig er det at dokumentert kunnskap om tre når frem til entreprenørene, de er en av nøklene til videre suksess. Dette var en av konklusjonene under oppsummeringen av konferansen ForumHolzbau – Nordic i Trondheim, som hadde rekorddeltakelse.

I mangel av tilgang til oppdatert kunnskap om tre som byggemateriale i større bygg vegrer mange entreprenører seg for å bygge. De frykter for risiko med et materiale de ikke kjenner godt nok fra før av, derfor legger de på prisen eller avstår fra å delta i prosjektene. Konsekvensen er at mange gode prosjekt i tre blir lagt på is eller blir unødvendig dyre.

- Vi må utvikle arenaer der vi vurderer det beste ved alle materialtyper. Tre som materiale har ikke fått den oppmerksomhet det fortjener med sine gode egenskaper. Nå må entreprenørene sterkere inn på banen. De har god kunnskap om betong, men ikke om tre. Dessuten underviser ikke lærestedene tilstrekkelig om trebruk i større bygg, slik at kandidatene går inn i jobbsammenhenger med begrenset kunnskap om tre.  Treindustrien har en utfordring med å nå frem med ny dokumentert kunnskap om trebruk til denne viktige aktøren i verdikjeden, sa konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk under oppsummeringen av konferansen.


Under oppsummering av konferansen. Fra venstre. Moderator Mark Isitt, Geir Brendeland, Ingerid Helsing Almaas, Hanne Rønneberg, Tine Hegli, Matti Kairi. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Kunnskap og erfaring

Under oppsummering ble det også understreket at når de store entreprenørene har deltatt på store bygg i tre, har de skaffet seg mye verdifull kunnskap som de tar med videre inn i andre prosjekter. Det ble referert til Skanska som bygget Søreide skole i limtre, gitterdragere og massivtre i Bergen. Entreprenøren er i ettertid svært positiv til materialet. Når Skanska nå har skaffet seg kunnskap og erfaring om bruk av tre i store prosjekter, tar de gjerne flere slike oppdrag, ble det sagt under konferansen.

Skal man lykkes med å få satt opp flere store trekonstruksjoner i fremtiden, må kunnskapen fra de ulike aktørene inn i tidligfasen i prosjektet, langs hele verdikjeden. Mange må involveres i planleggingen og aktørene må gis rom for å benytte egen kunnskap og kompetanse i prosjektene, slik at det bygges på en smart måte.

– Vi ser at mange i næringen er unødvendig skeptiske til bruk av tre i større bygg, som skyldes tidligere utfordringer med brann, fukt og lyd. Utviklingen i Norge og Europa har kommet langt, og dette er forhold som vi i dag har full kontroll på. Nå står bare mytene tilbake. Bruk av tre er konkurransedyktig og gunstig både i forhold til energi, brann og stabilitet. Man kan bruke trebaserte materialer tvers igjennom hele huset, både som bærende, isolerende og beskyttende komponent, sa arkitekt og gründer Jørgen Tycho i Massiv Lust som fikk den første Nordiske treprisen under konferansen. 

Trondheim har unike muligheter

Under konferansen ble det understrekt at Trondheim by har mange kunnskapsmessige fortrinn innen trebruk som ikke er utnyttet godt nok. Byen har en lang tradisjon innen trearkitektur, mange solide næringsaktører og et fremragende forsknings- og utdanningsmiljø. Byen burde derfor være godt rustet til å ta tak i de utfordringene som treindustrien opplever med å få nå frem til entreprenørbransjen. Hvis sentrale aktører i regionen slår seg sammen, vil Trondheim by kunne ta en nasjonal posisjon.

God arkitektur er helhet

- Vi kan vel ikke lengre bare bygge raskest, billigst og fragmentert, men også legge vekt på byggets kvaliteter både når det gjelder utforming og trivsel for de som bruker det, utfordret moderator Mark Isitt møtelederne fra hver av parallellseksjonene.

- God arkitektur skapes gjennom å tenke helhet, den oppstår ikke isolert, i alle dimensjonene som nevnes av Isitt, industrialisering av komponenter, miljø og estetiske hensyn, sa redaktør Ingerid Helsing Almaas i ArkitekturN.

Alle møtelederne var enige om at det blir galt å trekke ut kun ett av elementene, eksempelvis estetikk. Arkitektur er helhetlig, derfor gjør vi mange en bjørnetjeneste ved å isolere noen av disse dimensjonene.  God byggekunst oppstår der intelligent bruk av kunnskap og ferdigheter settes sammen til en helhet.

Budskapet fra designsjef Marcus Engman fra IKEA var at for å lykkes også i fremtiden må konsernet satse på en helhetlig designprosess der alle fag blir involvert. Designsjefen synliggjorde for deltagerne hvordan IKEA ved hjelp av en helhetlig designprosess der alle fag er involvert, oppnår rimelig, bærekraftig og god design. Flere av konferansens foredragsholdere understreket nettopp at deres suksess var samarbeid med andre, gjennom å bryte ned barrierer mellom fagene.

Utdeling av nyetablert Nordisk trepris

Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen som ble delt ut konferansen. Selskapet fikk prisen fordi man som unge entreprenører har satset på massivtreproduksjon og på produkter som øker bruken av tre i bygg i Norden.

Den Nordiske treprisen ble opprettet i 2014 og deles ut av foreningen Nordiske Trebyer, et samarbeid mellom nordiske byer for å fremme moderne byutvikling med bruk av tre. Ved siden av entreprenørskap og innovasjon legger den nordiske treprisen også vekt på at prisvinnerens arbeider bidrar positivt i forhold til miljø og klima.

Under takketalen sa arkitekt og gründer Jørgen Tycho i Massiv Lust at han ser en tendens til tydelige endringer i arkitekturen i dag, der tre bli mer og mer en nøkkelkomponent. Nå er ikke tre lengre bare et karbonlager, men også en stabilisator og aktiv medhjelper i forbedring av inneklima og energireduksjon. Massiv Lust AS er en norsk nystartet massivtreprodusent, som produserer krysslimte massivtreelementer, og har eget arkitektkontor i Oslo med tre ansatte.

Rekorddeltakelse

Konferansen ForumHolzbau – Nordic var den tredje i sitt slag, for første gang arrangert i Norge.  Trondheim satte rekord med over 400 deltakerne fra inn og utland, som også fikk oppleve mye av det trebyen Trondheim har å by på. Foruten et omfattende fagprogram ble det arrangert ekskursjoner til Røros, befaring på byggeprosjekter, aktiviteter ved treinstallasjonene i byen bygget av arkitektstudenter samt avholdt flere konserter med utøvere fra Trondheim.

Read more

Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen under Forum Holzbau Nordic i Trondheim i kveld. Selskapet får prisen fordi at produksjonen deres bidrar til det bygges mer i tre i Norden.

Den Nordiske treprisen ble opprettet i 2014 og deles ut av foreningen Nordiske Trebyer, et nordisk samarbeid mellom nordiske byer for å fremme moderne byutvikling med trehus.

- Massiv Lust får prisen fordi at de er unge entreprenører som har satset på massivtreproduksjon og produkter som øker bruken av tre i bygg i Norden. Bedriften har bygget opp en fabrikk for prefabrikkering, der det lages produkter som trenger større konkurranse i markedet. Mottakere av den nordiske prisen skal gjennom sine nåtidige arbeider også reflektere positive fremtidige miljø- og klimakonsekvenser. Det gjør Massiv Lust, sa ordfører Vesa Juntilla i foreningen Nordiske Trebyer under utdelingen.

Utdeling av Nordiske treprisen. Fra venstre: Prosjektleder Hans Andrén i foreningen Nordiske byer, prisvinner Jørgen Tycho i Massiv Lust, Johanna Kairi, Holzindustrie Schweighofer GmbH og styreleder Vesa Juntilla i foreningen Nordiske byer. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

- For oss er dette en stor ære, og vi er svært takknemlige for prisen, sa arkitekt og gründer Jørgen Tycho i Massiv Lust under utdelingen.  Vi ser en tendens til tydelige endringer i arkitekturen i dag, der tre bli mer og mer et nøkkelkomponent. Nå er ikke tre lengre bare et karbonlagrer, men også en stabilisator og aktiv medhjelper til et forbedret inneklima og energireduksjon, sa Tycho i takketalen.

Massiv Lust AS er en norsk nystartet massivtreprodusent, som produserer krysslimte massivtreelementer, og har eget arkitektkontor i Oslo med tre ansatte.

Den nordiske treprisen gis til kandidater under 40 år fra akademia, næringsliv eller det offentlige. Prisen går til personer eller institusjoner som kan vise til gode prestasjoner innen arkitektur, ingeniørkunst eller teknisk innovasjon med bruk av tre. Prisen skal deles ut hvert år, og vinneren får en pengesum, diplom og statuett. Juryen består av representanter fra foreningen Nordiske Trebyer

Fakta:
Massiv Lust

Massiv Lust AS er en norsk nystartet massivtreprodusent, som produserer krysslimte massivtreelementer. I 2013 flyttet selskapet inn i en ny produksjonshall på Granden i Gaupne i Luster kommune, bygget i massivtre. Bedriften har eget arkitektkontor i Oslo med tre ansatte. Massiv Lust AS produserer byggeplater i massivtre, gjør egne prosjekter i samarbeide med andre arkitekter og gir  opplæring i hvordan man prosjekterer med massivtre. Målet for fabrikken er å produsere 1500 kubikk massivtre i året. Les mer om Massiv Lust: www.massivlust.no

Foreningen Nordiske Trebyer

Foreningen Nordiske trebyer er et nordisk samarbeid for å fremme moderne byutvikling med trehus og å utveksle erfaringer og ideer. Foreningens mål er at trebygg får en mer sentral og fremtredende plass i byutvikling, og satser på at tre i større grad benyttes i byggingen av villaer og multi-etasjes hus, næringsbygg, kommunale institusjoner som barnehager, skoler, sykehus og sykehjem, samt broer, støyskjermer og parkeringshus. I 2014 opprettet Nordiske Trebyer den Nordiske treprisen som hvert år skal tildeles kandidater under 40 år som kan vise til god prestasjon innen arkitektur, ingeniørkunst eller teknisk innovasjon med bruk av tre. Les mer Foreningen Nordiske trebyer: www.nordicwoodencities.com

Konferansen Forum Holzbau – Nordic
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim arrangeres 24. – 26. september. Det er den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner - første gang i Norge. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Les mer om Forum Holzbau Nordic: www.forumholzbau-nordic.com

Read more

Kommer du til Kjøpmannsgata 24.-25. september får du oppleve en spennende del av Trondheims trehistorie i levende live.

På Kongens gates allmenning kan se og snakke med en båtbygger i full gang med å bygge en tradisjonell trebåt. Du kan også følge med på at en håndverker sette i stand et vindu av godt, gammeldags treverk. Kanskje har båtene som ligger til kai ved allmenningen noe spennende å selge, eller kanskje du får en invitasjon til å komme om bord? På selve allmenningen kan du også se på utstillingen om bryggene i Kjøpmannsgata. Er du interessert i historien til trehusene i Midtbyen og bryggene langs Nidelva kan du også bli med byantikvar Gunnar Houen på guidet tur gjennom sentrum.

I løpet av de tre dagene festivalen varer har du også en unik anledning til å besøke en brygge i sin opprinnelige karakter: Den gule brygga i Kjøpmannsgata 27 er i dag nedstrippet til trebjelkene og trestolpene, og gir et autentisk bilde av hvordan bryggene framsto da de ble bygget for flere hundre år siden. Vi har fylt brygga med moderne trekunst fra ArtHotel Norway og studentarbeider fra TreByen Trondheim. Utstillingen skuer bakover – og framover i tid.

I tillegg kan du overvære en stemningsfull nattkonsert med Alpaca Ensemblet i samme brygge. I anledning festivalen har vi til og med fått arkitektstudenter til å bygge i tre for oss. Studentene har bygget en helt ny trapp som leder deg ned til allmenningen og en pir som gir deg et nytt perspektiv på elva som ga liv til byen. Dette vil du ikke gå glipp av – kom og se en av byens gamle hovedgater og allmenninger komme til liv under trefestivalen i september.

 

Program

Read more

Bruken av tre har hele tiden vært en sentral del av IKEAs identitet og viktig faktor for flere av konsernets bestselgende produkter. De siste årene har IKEA revitalisert svensk furu og modernisert produksjonslinjen. Designsjef Marcus Engman mener bygge- og skognæring har noe å lære av hvordan foretaket arbeider med optimal bruk av tre, i kombinasjon med bærekraft og design, i et globalt marked. Marcus Engman deltar på Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim arrangeres 24. – 26. september.

Tre betyr skandinavisk identitet
IKEAs designsjef mener IKEA-konsernet har oppnådd mye ved å være tro mot sin strategiske satsing på tre.  - Tre i produktsortimentet har vært vesentlig for å styrke den skandinaviske identiteten som IKEA har opparbeidet seg globalt. Tre spiller også en sentral rolle i selskapets bestselgende produkter gjennom tidene, eksempelvis IVAR-serien, sier Marcus Engman. De siste årene har IKEA lansert nye produktserier der tre har fått en helt sentral rolle.

- Gjennom NORNÄS-serien ville IKEA relansere furu som et strategisk samtidsmateriale, overfor den nye generasjonen av IKEA-kunder. Saktevoksende lokal lys furu, nøye plukket ut fra skoger i Nord Sverige, er benyttet i kombinasjonen med moderne skandinavisk designutvikling og høy miljøbevissthet, sier Engman.

- NORNÄS-serien er utviklet for optimal utnyttelse av trevirket, med minimum av avfall. Formålet med serien er å gi kundene en god naturfølelse, derfor er naturlige kvister og merker i treverket beholdt, slik at hvert enkelt av disse møblene gjennom mange års bruk fremstår som noe helt unikt. Serien gir et lyst og naturlig uttrykk for hjemmet, i en tidløs skandinavisk stil som reflekter IKEAs identitet, sier designsjefen.

 

Overføringsverdi til andre bransjer
Marcus Engman er invitert som taler til konferansen Forum Holzbau Nordic i Trondheim i september, den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Engman skal snakke om Wood – The IKEA Way

Engman mener det finnes overføringsverdi og inspirasjon til andre sektorer fra IKEAs strategiske og praktiske bruk av tre, først og fremst materialbruk, teknologiutvikling og måten konsernet samarbeider i verdikjeden.

Da konsernet utviklet en ny serie møbler rettet mot urbane unge bymennesker, satte selskapet i gang to kreative workshops med håndplukkete unge designere, fra alle verdens hjørner. Da de første prototypene var klare, ble 15 designstudenter fra København invitert til å gi tilbakemeldinger. Prosessen var hele tiden laginnsats. Ut av 150 foreslåtte produkter overlevde om lag 50. Resultatet ble IKEA PS 2014 kolleksjon med en design for unge der tre, kvalitet, bærekraft og lav pris er viktige faktorer.

- Når det gjelder bruk av tre er vi langt fra helt fornøyd, men vi har tatt noen viktige skritt for å styrke tre som uttrykk og for å gjøre våre produkter mer autentisk og ærlige. Når det gjelder effektiv bruk av treet mener vi at vi har noe å lære bort. IKEA har fokus på ”mer fra mindre" og redusert svinn, i tillegg til å benytte metoder der vi blande trevirke med andre materialer, slik at materiale kommer til sin rett, der det passer best, seier han.

- Jeg mener bygge- og skognæringen kan la seg inspirere av det vi i IKEA har gjort gjennom prosjektet ”New Generation Pine”. Som en del av prosjektet involverte vi alle relevante aktører fra hele verdikjeden, fra skogbruker til produktutvikler og designere. Målet var å utvikle en fremtidig utviklingsplattform som skal benyttes i fremtidig produktutviklingene, for på denne måten å få et overtak i markedet. Her mener jeg at kanskje andre kan lære noe av oss, sier designsjefen.

 

IKEAs bevisste bruk av tre
IKEAs visjoner og mål om bruk av tre er ambisiøs og fremtidsrettet. Konsernet utforsker hele tiden etter nye måter å få så mye av mulig ut av trevirket gjennom å utvikle produkter som krever mindre materialer og effektiviserer produksjonsprosessen.

- Alt av treslag som IKEA benytter skal tas ut fra et bærekraftige skogbruk som både er miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig. Bruk av tre er viktig for oss fordi det er et fornybart, resirkulerbart og biologisk nedbrytbart materiale. Bruk av tre støtter bærekraftig arealbruk, og den sosiale situasjonen, skape arbeidsplasser og muligheter i distriktene, forteller Engman.

 

Bærekraftig skogbruk
IKEA er en av grunnleggerne av Forest Stewardship Council (FSC), og nå har 21 skogforvaltere som jobber for å sikre at all trevirket som benyttes i produksjonen møter IKEAs standarder for skogforvaltning, samt øke andelen av sertifisert trevirke i leverandørkjeden.  Målet for IKEA er å være "Forest Positive" innen 2020. Det betyr at konsernet skal oppfylle et bærekraftige skogbruk, også utover våre egne behov.  IKEA arbeider for å stoppe avskogingen.

 

Oppvokst hos IKEA-gründeren
Marcus Engman vokste opp i Älmhult i Småland, samme sted som IKEA-gründer Ingvar Kamprad vokste opp og åpnet sitt første IKEA-varehus, i 1958. Allerede mens Engman gikk på videregående i begynnelsen av 80-tallet, jobbet han som ekstrahjelp på IKEA i Älmhult, i helgene og hver sommer. Siden ble han interiørarkitektlærling og 12 år i IKEA-systemet, via ulike funksjoner. Etter et langt opphold fra IKEA, ble Marcus Engman IKEAs designsjef, i 2012.

 

Kvalitet
Engman er opptatt av å levere kvalitet.  - For meg betyr kvalitet at vi har et sterkt fokus på kunden. Hver kunde og hvert produkt teller. Kvalitet er noe som angår oss alle, hver dag, alle steder, overalt. Vi må alltid huske på at i kundens øyne er vi aldri bedre enn den siste opplevelsen gav dem. Kort sagt, kvalitet er hardt arbeid, sier designsjefen.

 

Må være relevant i markedet
- For å forbli relevant i markedet må vi holde fast på visjonen vi har satt oss. For IKEA er det å skape en bedre hverdag for mange mennesker. Den beste måten å gjøre dette på er å leve opp til og lever til forretningsideen vår. I IKEAs tilfelle betyr det å tilby et bredt spekter av møbler med god design og funksjon til priser så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem, sier Engman.

- Å være relevant er aldri ”business as usual”. Vi må hele tiden søke etter nye produksjonsmåter. For å være relevant i markedet er å våge mer, dele mer og å være raskere, sier Marcus Engman.

 


Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim arrangeres 24. – 26. september. Det er den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner - første gang i Norge. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Mer om konferansen og påmelding: www.forumholzbau-nordic.com
 

Read more

–  Byer kan oppnå store gevinster ved bruk av tre i rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og fortetting av bykjernene, sier arkitekt og gründer Jørgen Tycho. Han deltar på Forum Holzbau Nordic som arrangeres i Trondheim i september og hvor dette er et av mange temaer som tas opp.

I den kommende kommunedelplanen for Oslo frem mot 2030 er det et mål å bygge høyere og tettere i bykjernen. Tycho utfordrer nå Oslo kommune og andre byer. Han mener at mer bruk av tre samlet sett kan gi et positivt samfunnsmessig kostnadsbilde. Et eksempel han bruker er OBOS-blokkene fra etterkrigstiden i Oslo, de trenger rehabilitering og vedlikeholdsbehov.

– Betong er komplisert ved rehabilitering av større bygg, både teknisk og i selve byggeprosessen. Bruk av treelementer gjør prosessen enklere og løsningene mer fleksible. Tre er lett å forme og tilpasse, det har lav egenvekt og gode styrkeegenskaper. Bruk av tre og prefabrikkerte treelementer til rehabilitering av eksisterende bygningsmasser vil kunne gi byene fordeler man ikke har med for eksempel betong. En av fordelene er at man i mange tilfeller kan øke høyden med flere etasjer, uten å måtte forsterke eksisterende fundamentering ytterligere, sier Tycho.

– Påbygg i flere etasjer med tre gir et helt annet vekt- og styrkeforhold enn med stål og betong, og derav mindre behov for ny fundamentering. Samtidig reduseres behovet for å stoppe bybildet over lang tid ved rehabilitering, siden elementene kommer til anleggsområde som ferdige moduler, sier Tycho som er gründer i den nyoppstartete massivtreprodusenten Massiv Lust.

Tycho skal delta på konferansen Forum Holzbau Nordic i Trondheim i september, den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa.

 

Inn med smarte materialer, ut med energikrevende teknologi
­Tycho mener det er på tide å forlate skikken med at alle klimautfordringer i bygg skal løses med mekanisk maskineri og energikrevende teknologi. – Utnytter vi egenskapene til byggematerialene smartere, vil selv passivhus få naturlig ventilasjon i stedet for fordyrende og avanserte, energikrevende ”pustemaskiner”.

– Økt bruk av tre i bygg reduserer CO2-utslipp, er varmelagrende og gir et godt innemiljø. Skal vi nå regjeringens mål om tilnærmet nullutslipp frem mot 2020, er det helt avgjørende å utvikle smarte materialløsninger, basert på fornybare materialer med lave klimagassutslipp, sier han.

 

Optimal utnyttelse av råvaren
– Å bo i et trehus bygget med naturlige materialer er både sunnere og mer robust enn slik vi bygger i dag. Vi kan bruke trebaserte materialer tvers igjennom hele huset, både som bærende, isolerende og beskyttende komponent. På den måten vil vi også kunne bruke hele tømmerstokken og redusere avfallet, sier han.

Tycho får støtte fra de prisvinnende arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen. De mener at bruk av tre i rehabilitering av større bygg gir små bedrifter bedre muligheter for å delta i dette markedet.  – Det finnes mange små snekkerbedrifter som er svært dyktige håndverksmessig og som kan gjøre en utmerket jobb på store bygg der tre benyttes, både alene og som underleverandører til større entreprenørselskap, sier Brendeland og Kristoffersen. Begge fikk Treprisen 2014, en av de mest prestisjetunge arkitekturprisene i Norge.

 

Byggenæringen er usikker, treindustrien sitter på nøklene
Tycho mener den største hindringen for bruk av tre i rehabiliteringen av større bygg i byer er usikkerhet hos aktører i byggenæringen, spesielt hos byggherrer.

– Vi ser at mange i næringen er unødvendig skeptiske til bruk av tre i større bygg, som skyldes tidligere utfordringer med brann, fukt og lyd. Utviklingen i Norge og Europa har kommet langt, og dette er forhold som vi i dag har full kontroll på. Nå står bare mytene tilbake, sier Tycho.

– Jeg mener at det er treindustrien selv som sitter på nøklene til å endre holdningene i byggenæringen. Nå må man avlive myter og skepsis og bygge mer i tre, slik at markedet åpner seg opp for bruk av tre i byutviklingen. Etter min mening må treindustrien være en pådriver til bedre samarbeid med alle næringsaktørene og myndighetene, slik at Norge som nasjon kan gjennomføre en stor og bred satsing på bedre infrastruktur og mer utvikling i skogsektoren, sier Tycho.

 

Fra jord til bord
Det er først og fremst arkitektene som er den viktigste drivkraften bak god trearkitektur, med sagbrukene og skogeierne som svært sentrale ressurser. - Myndighetene, med Innovasjon Norge gjør også et godt stykke arbeid for å fremme bruken av tre i bygg. Skog står endelig på den politiske dagsordenen, hvilket er bra, sier han.

- I dag gror Norge igjen, der over en tredjedel av landarealet nå er dekket med skog. Det er faktisk over dobbelt så mange trær i Norge i dag som for 100 år siden. Dette gir et godt grunnlag for utvikling av en mer omfattende tre- og skognæring. Vi har gått fra å være en ledende tre-nasjon til å bli en eksportør av råvarer og importør av ferdigmoduler. Nøkkelen ligger i utvikling av gode og moderne sagbruk og økt grad av industrialisering, kombinert med bedrifter som satser på teknologi og videreforedlingsmaskiner med computerbasert styring (CNC-maskinering), sier han.

- Vi må også se på hele verdikjeden, fra jord til det ytterste bord, og bruke hele trestokken fornuftig. Samtidig må vi utnytte bedre de ulike treslagene fra skogen som vi har her i landet. Her er et veldig bredt spekter av bruksområder og egenskaper artene imellom. Det er for eksempel meget store forskjeller på hvordan en furu og en bjørk oppfører seg, og de skal nyttes forskjellig, sier han.

 

Fakta om konferansen Forum Holzbau – Nordic
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim arrangeres 24. – 26. september. Det er den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner - første gang i Norge. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Mer om konferansen og påmelding: www.forumholzbau-nordic.com

Read more

Den anerkjente svenske arkitekturjournalisten Mark Isitt er en stor beundrer av norsk moderne trearkitektur. Han mener norsk trearkitektur ligger internasjonalt lengst framme blant de nordiske landene. - Tre er vårt DNA i nordisk arkitektur, sier han. I september kommer han til Forum Holzbau Nordic som arrangeres i Trondheim.

- Sammenligner man trearkitekturen mellom de fem nordiske landene, er den norske internasjonalt sett mest beundringsverdig. Norge viser en sterk evne til å kombinere modernisme og tradisjon, noe som ingen andre av de øvrige nordiske landene er kapable til i samme utstrekning. Bruken av tre spiller naturligvis en svært viktig rolle i denne norske arkitekturen, ikke minst på grunn av koblingen til natur, som nordmenn skatter så høyt, sier Isitt.  

Til Trondheim
Mark Isitt er en erfaren journalist og forfatter som har skrevet om arkitektur og design siden slutten av 80-tallet, for både svenske og internasjonale tidsskrifter. Han var tidligere ansvarlig redaktør og utgiver av den nordiske kvartalsvis magasin Forum AID og skriver i dag hovedsakelig for Göteborgs-Posten.

Den 24. september kommer Isitt til Trondheim for å lede Forum Holzbau Nordic, den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner, første gang i Norge. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Konferansen har fokus på bærekraftig arkitektur i et miljø- og klimaperspektiv, og spesielt konkurransedyktige alternativer ved urban fortetting og industriell prefabrikasjon av byggeelementer.

Innovative eksempler
Arkitektur og byutvikling er sterke virkemidler. Isitt mener at vektlegging av de positive og innovative eksempler er de viktigste grepene norsk og nordisk skogindustri bør ta for å påvirke utviklingen i retning av mer bruk av tre i byggeriene.

- Vi kjenner alle treets egenskaper, et fornybart materiale. Det er lett, sterk og lettvint å arbeide med, og så har vi bygget hus i tre i tusenvis av år. Dessuten er det vakkert. Treet er miljøvennlig, det binder det karbondioksidet som blir stadig viktigere i disse tider med global oppvarming. Det vi kanskje ikke vet så mye om er at tre er også godt egnet for industriell bygging og høyhus i by. Det finnes flere eksempler på høyhuskonstruksjoner i tre i Norden, sier han.

- Studentsamskipnaden i Ås har nylig satt opp 2 studentboliger i massivtre i åtte etasjer, med 254 studentleiligheter. Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) og arkitektfirmaet Artec er i gang med å bygge verdens høyeste trehus, en 14 etasjers boligblokk i massivtre, ferdig i 2015. I Stockholm har arkitekten Gert Wingårdh sammen med byggforetaket Folkhem nylig realisert den første av fire åtte-etasjes bygninger i tre. Folkhem har et  16-etasjers leilighetskompleks i tre under planlegging, sier Isitt. 

Tre er det nordiske DNA
- Bruk av tre i arkitektur er viktig på grunn av miljøet. Kunnskapen om de forskjellige egenskaper i materialet, som er arvet gjennom generasjoner av erfaring og forståelse, gjør oss spesielt godt egnet til å videreutvikle designteknologi i tre. Trekonstruksjon er en del av den nordiske kulturhistorie og vårt arkitektoniske DNA, sier han.

Mark Isitt er ikke i tvil om at den viktigste drivkraften bak god all arkitektur, også trearkitektur, er bestilleren. - Arkitektur blir aldri bedre enn sin bestiller, sier han.

Mye å lære av IKEA
Isitt mener byggenæringer har mye å lære av IKEA som er invitert til konferansen. - Hvis skog – byggenæringen ville benytte tre i samme grad som IKEA, ville vi se langt flere trebygninger i våre byer. IKEAs vilje til å bearbeide og foredle materialet kan også tjene som inspirasjon, sier Isitt.

Fakta om konferansen Forum Holzbau – Nordic
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim arrangeres 24. – 26. september. Det er den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner - første gang i Norge. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa.

Mer om konferansen og påmelding: www.forumholzbau-nordic.com

Read more

Two student projects will inject new life into Kongens gate (The King’s road) public area along Nidelven. The Municipality of Trondheim wishes to tie the city closer to the water and at the same time vitalize the listed ware houses on the bank of Nidelven.

The Municipality of Trondheim therefore challenged architect students at NTNU to show how the connection from Kjøpmannsgata down to the open public square by the river at the end of Kongens gate could be improved.

The answer to this challenge was the project “Tremenningen”: a staircase which connects the upper and lower level of the divided Kjøpmannsgata and leads to a pier by other students out into Nidelven. These preliminary student projects will give public access to the ware houses, the public space and the river in totally new way.

Popular view point on Nidelven

The projects are built in two separate fazes. Before the summer holiday the two students Anders Gunleiksrud and John Haddal Mork built a cantilevered pier from the edge of the public space in the end of Kongens gate into Nidelven.

The goal was to give visitors a view point on the river between the old ware houses. The pier has already become a popular place both for the locals and the tourists. On the pier they are able both to look at and take pictures of the ware houses and the river.

The students from NTNU have wanted to create a beautiful construction in wood produced in an efficient industrialized way. To achieve this students have collaborated with Nathalie Labonnote at SINTEF. The construction consists of a simple trussed framework and is so called parametrically built up. Figures concerning the section and forces within the trusses are automatically updated in a digital model from which the students themselves could produce the construction at Snekkeriet Verdal.

The main parts of the pier are made by a large CNC- cutting machine. This has been quite decisive in relation to the students being able to build it in two weeks. The parametrical modeling of the whole construction made the design very flexible in relation to changes in construction and production conditions.

A staircase floating over a listed mound

During the last weeks 17 students from NTNU and UWE Bristol in England, have participated in an intensive workshop concerning the public area at the end of Kongens gate, to finish the last lap of the project. The challenge was to establish a connection from the upper level to the lower level of Kjøpmannsgata. The work shop is a so called DesignAndMake – a work shop where all the students in the cause of two weeks both design and build the project together.

Culture historical preservation values in the mound which divides Kjøpmannsgata in two, presented many challenges to the students. They were only allowed to place foundations on the ground where excavation had been done earlier so the design was strongly influenced by this.

The result was a wooden staircase made in a flexible bypass-construction which allows it to be modeled according to the shape of the surface of the mound. The stairs offers the by passers an opportunity to sit down and thereby use a green lung in the city which otherwise would not have been used.

The upper part of the stair is visible from the Square in the town centre and thereby advertises the public space below.

 

Teaser for the wood conference

The actual reason for this challenge from the Municipality of Trondheim to the students is the Nordic wood building conference in Trondheim 24th to 26th of September this year, Forum Holzbau Nordic.

Kjøpmannsgata will during the conference week in September be an exhibition area for innovative wood works, while the public space below will be filled with boat builders, exhibitions and markets.

A future with extended use of wood in the city demands both innovation and good ideas for the development of the rich handy craft traditions we already have. The innovative wood works which will be on show during Holzbau Forum Nordic gets a great deal of inspiration from the cultural history and handy craft traditions embedded in older wooden buildings.

Read more

Sjefforsker Berit Time i SINTEF Byggforsk tegner et utfordrende bilde av dagens situasjon for norsk trebasert byggenæring. Næringen møter hard konkurranse fra tradisjonell byggenæring, men kan styrke sin posisjon hvis skog- og treindustrien i sterkere grad identifiserer seg med resten av bygg- og anleggsnæringen, mener Time. For å skape innovative løsninger, trengs det nye former for samarbeid langs hele verdikjeden.


Bilde: Sjefforsker Berit Time i SINTEF Byggforsk

Markedstilpasning
- Mer enn halvparten av skogens råstoff går til bygningsprodukter. Samtidig vet vi at arkitektur og byutvikling er sterke virkemidler. Berit Time mener et viktig grep som må tas for å endre konkurransekraften positivt innen norsk skog- og treindustri er at de ser på seg selv som en sentral del av byggenæringen, og gjennom markedstilpasning bidrar til å påvirke utviklingen i retning mer bruk av tre i byggeriene.

- Skog- og treindustrien må tilpasse virksomhetene sine slik at de kan levere det som markedet har behov for og etterspør. Derfor må de være tett på resten av byggenæringen, sier Time. - For å skape innovative løsninger, trengs det nye former for samarbeid langs hele verdikjeden. I tillegg må tre som materiale spille på lag med andre materialer i bygget.

Berit Time sitter i styringsgruppen for den internasjonale konferansen Forum Holzbau – Nordic, som arrangeres i Trondheim i slutten av september, og for første gang i Norge. Forum Holzbau – Nordic skal bidra til å gi svar på de fremtidige utfordringene og behov som byggeindustrien står overfor når det gjelder bruk av tre i bygg.

Utfordrende nå-situasjon
- Byggesystemer basert på tre er mindre konkurransedyktige enn konkurrerende systemer  i stål og betong, med et viktig unntak for eneboliger, sier sjefforsker Berit Time i SINTEF. Hun tegner dermed et utfordrende bilde av dagens situasjon for trebasert byggenæring.

- Norske aktører i byggenæringen som ønsker å benytte norsk tre som materiale møter hard konkurranse fra tradisjonell byggenæring sammenliknet med utenlandske leverandører, på grunn av liten grad av industrialisering i kombinasjon med høye kostnader.

Fremtiden er satsing på større bygg
Berit Time mener at skognæringen og trebasert byggeindustri har store muligheter i framtiden, fordi det her finnes så mange gode eksempler som næringen kan bygge videre på. - Men skal dette skje må behovene i byggeindustrien imøtekommes, understreker hun.

Samfunnsstrukturen er i endring, og vi ser en urbaniseringstrend både internasjonalt og nasjonalt. Byene vokser og bygningsmassen endrer karakter, vi fortetter og bygger høyere bygninger.  Time mener det store behovet innen trebasert byggeindustri i fremtiden er utvikling av konkurransedyktige, industrielle og dokumenterte systemløsninger for større bygninger.

- Slike systemer må ivareta både behovet for god arkitektur og konstruksjonstekniske kvaliteter, spesielt mht. bæreevne, lydisolasjon og brannmotstand. Samtidig må systemene være klimarobuste og produksjonen av disse må være kostnadseffektive, sier hun.

Styrke kompetansen i alle ledd
- Det er også et stort behov for å utvikle digitale samarbeidsplattformer og styrke kommunikasjonen langs hele verdikjeden fra tre til bygg. For å få det til kreves en langsiktig satsing innen kompetansebygging langs hele linjen, innen forskning og undervisning, hos treindustrien, byggevareprodusenter og blant byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører, seier Time.

- Spesielt norske entreprenører er det viktig å samarbeide med. De som opererer i Norge ønsker ikke å ta unødvendig risiko ved prøving og feiling med nye, udokumenterte løsninger basert på tre. Det viser seg at de heller benytter løsninger som er bedre kjent, sier hun.

- Skog- og tresektoren kjennetegnes tradisjonelt ved at den er sammensatt av mange og små virksomheter. Det er nå behov for å se nærmere på effektene av struktur og organisering i verdikjeden slik at man sikrer konkurransekraft gjennom profesjonalitet og kunnskapsutvikling.

Hverdagsarkitektur gir økt volum
Time mener at arkitektene er særdeles betydningsfulle pådrivere for bygging av moderne trearkitektur. - Framover er det derfor viktig at arkitektene  bidrar til at vi får en utvikling av en godt klimatilpasset "hverdagsarkitektur", ved bruk av industrialiserte, kostnadseffektive løsninger. Mer bruk av moderne "hverdagsarkitektur" i tre mener jeg kan bidra til at byggsektoren får økt markedsvolum for trebyggeri, som i sin tur vil styrke konkurranseevnen positivt. En annen driver for mer moderne trearkitektur er en fortsatt kreativ utvikling av nye typer  urbane bygninger i tre, sier Time.  

Tre er viktig
Time mener bruk av tre som byggemateriale er viktig fordi tre er en fornybar lokal ressurs, med lange tradisjoner i Norge. Tre og trebaserte bygningsprodukter gir generelt lave klimagassutslipp ved produksjon, som er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Forskning viser at for fremtidens bygninger vil mer enn halvparten av den energien bygningene har behov for i løpet av levetiden, være knyttet til produksjon av materialene til bygningene.

- Lokale ressurser gjør det mulig med korte transportavstander og dermed lave utslipp, seier Time, som også er delprosjektleder i det nasjonale forskningssenteret Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), der visjonen er å fjerne utslippene av klimagasser forårsaket av bygg.

Fakta om konferansen Forum Holzbau – Nordic
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim arrangeres 24. – 26. september. Det er den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner - første gang i Norge. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa.

Mer om konferansen og påmelding: www.forumholzbau-nordic.com
Prisen øker etter 01.09.2014

Read more

The 13 meter long wooden bridge like construction is hoisted in place in the open public space in Kongens gate by the historic harbour in Trondheim and the old warehouses. The construction protrudes several meters out into the river Nidelven. From here people may admire the rows of warehouses on both sides of the river from a new angle. NTNU students have built the bridge on assignment of The Municipality of Trondheim. The bridge plays an important part in the effort to activate Kjøpmannsgata in the centre of one of the most important tourist attractions in Trondheim.

The NTNU students John Haddal Mork and Andres Gunnleiksrud have created the bridge on the drawing board, worked close to SINTEF on the construction and done the manual work building the bridge together with Snekkeriet Verdal. They have worked with the same digital model all through the process. It makes it much easier for the various professional groups to work close together. An instructive and inspiring process for all involved.

In August the same students will arrange a DesignAndMake workshop with the intention to build a wooden staircase in the same area. It will open up the public space even more for everyone.

Read more

The participants of the conference will be able to visit several prizewinning buildings. Svartlamoen in Trondheim – also the motive of the conferences profile, has for a long time had a lot of attention due to its distinctive and characteristic architecture.

The Norwegian Wood Prize 2014 was recently given to Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS. They have received the prize for many buildings that stand as fine reference buildings both within and outside Norway. Three of their prestigious projects are Svartlamoen in Trondheim which was Norway’s first CLT building and later the nursery and a cultural centre in the same area.

The jury emphasized that the sophisticated and unique architecture of Brendeland & Kristoffersen often is bold and without compromise and at the same time taking on social challenges. The architecture may at first glance seem provokingly simple but then at the same time there are sophisticated solutions under a seemingly simple surface.

Read more

Multi-storey timber buildings have a relatively small market share, even though modern timber construction potentially can be a very competitive technology. Especially if recent innovations in building techniques and timber materials can be utilized. With increased focus on building quality, an increasing share of timber buildings are prefabricated. NEXT Timber seeks to develop an open standard tool for planning and execution of timber buildings on an international context.

An execution standard can provide interface principles that facilitate the use of new developments with respects to vibrations, acoustics, moisture and fire. It will also facilitate building process communication between all involved parties from architect, to engineer, to building owner, which in term will provide less risk of construction errors and enhance building quality. This will benefit trade, innovation sharing and further boost the development of modern timber building technologies.

The present event is the state of art workshop of related activities in the participating countries and this initiates the NEXT Timber project.

Read more about the workshop program and registration here

 

Read more

The municipality of Trondheim wishes to tie the city closer to the water and to vitalize the old ware houses. The open, public area along Nidelven is where the historic harbor once was and where commodities were exchanged and stored. Here activities will take place during the conference. Architect students at NTNU will be engaged on many levels. They will hold a DesignAndMake – workshop in the beginning of august where 10-15 students from different classes in the cause of a fortnight will design and build a preliminary staircase from Kjøpmannsgata and down to the public area below along Nidelven. This project is initiated by themselves and is lead by the four students Kristin Solhaug Ness, Kristoffer Olsen Hauge, Anders Gunleiksrud and John Haddal Mork.

The two last mentioned are also involved in the other project during the conference, a built construction with has the form of a jetty protruding into the river from The Kings Public Place and where The Municipality of Trondheim is the employer. The project is part of the spring course at NTNU where the goal is to challenge both the wood industry and old conventions within the trade.

One of the targets with the project is to use digital tools both in the process and in the production to raze the level of precision in the detailing and thereby minimize faults and increase the efficiency of mounting on site. The plan is to have a close collaboration with the other faculties at the University in addition to SINTEF among other being involved in the process where a stretch test of the construction is to be executed.  The actual building process will be done together Snekkeriet Verdal.

The Municipality of Trondheim has been involved in both the projects including being an employer which the students have been very pleased with.

It’s been great to find and fulfill a need at the same time as we have had substantial benefit of learning. We hope it may develop into a deeper collaboration between The Municipality and architect students in the future too, says John Haddal Mork.

Read more

The solution is a combination of digital tools, innovative research and interdisciplinary cooperation. Haugen/Zohar Arkitekter and the students at NTNU are contributors at the conference and are united in their answers.

Dan Zohar from Haugen/Zohar Arkitekter (NO) will take part in one of the parallel sessions together with Todd Saunders from Saunders Architecture and Mikko Summanen from K2 Architects. The theme for the session, which will be lead by Børre Skodvin from Jensen and Skodvin Arkitekter (NO), will be:” In what way can small scale wood projects fit in with an experimental approach related to work process, production method and the development of new technical solutions.

Haugen/Zohar has in the last couple of years been engaged in several innovative wood projects, from larger urban developments to smaller works concerning installation. By being operating entrepreneurs in smaller projects in close contact with sawmill and carpentry workshops the office has gained solid knowledge and experience when it comes to both traditional building and the mounting of prefabricated wooden elements.

The tradition which is enshrined in special buildings and in the building stock as a whole is our knowledge bank, as for instance in our handy craft traditions. This knowledge does not exist by itself but needs maintenance, further distribution and further developing, says Dan Zohar.

Link to program

Link to NAL’ article

Read more

A preliminary program is now ready. Three conference days includes an excursion to building projects, exhibitions of wood building projects by architect students, company’s production exhibitions of own components and solutions and a rich professional program with a series of sessions.

Gunnar Olofsson is in charge of the strategic work with Skog 22 (Forestry 22). The forestry sector faces great challenges concerning capacity downscaling of the wood processing industry and reduced sales of sawdust to the wood processing industry. There is a need for restructuring, especially within the wood processing industry but also within other parts the forestry sector. Olofsson has ample competence and experience from Swedish and international forestry, wood industry and research with bioenergy - and will give us an overall picture of the Nordic status and what is needed to change the negative trend.

IKEA Design Manager, Marcus Engman, is a firm believer in the company's "democratic design"ethos, mixing functionality, style and values. He believes that a great part of IKEAs success is in the fact that what we produce has the ability to mix with other styles. Engman is attending the conference to elevate on how IKEA is working with design and their attitude towards wood as a material in their products. IKEA is known for its “budget furniture” available in huge stores and is expected to keep to a Scandinavian form characterized by a minimalistic, functional design.

These are two of the speakers and more will be presented as we get nearer to the conference.

The practical host of the conference is Mark Isitt, a Swedish journalist, who has long experience in commenting on architecture and urban development and has lead other similar conferences with great success.

 

The conference will take place at one of Norways best conference hotels, Rica Nidelven Trondheim, 25th  and 26th  of September 2014.
View the program     

Read more

Røros is a small wooden town situated in a highland area some 160 km from Trondheim. The town developed through the 1600’s due to copper ore finds in the nearby area. As the region was almost uninhabited, it was necessary to plan a complete urban micro-community in order to provide necessary service and living conditions for the workers and the administration of the copper mines and smelting works.

In order to survive in the remote and extremely cold area all inhabitants had to do farming in combination with the mining and smelting work. Thus the entire built-up pattern of Røros is characterized by tightly organized farm courtyards, including all types of buildings expected to be found in an ordinary farm, only here they are found in an urban setting.

Today despite both the farming and the mining having closed down, Røros has managed to continue as a thriving local community, with tourism based on the well-preserved timber-built historic environment as a major business attraction.

Since the early 1900’s, national conservation authorities have paid attention to Røros, which was not always appreciated by the local community who did not want anybody to interfere with their development plans. Considerable national resources have been allocated for the preservation of the existing building stock, especially since Røros was included in the UNESCO World heritage List in 1980.

Obviously conservation of a living urban community, like Røros, represents challenges. The inhabitants have the same needs for comfort and functionality as others, while the management of a World Heritage Site requires strict rules on interventions and change to the built environment.

Another challenge is the lack of skilled craftsmen necessary for the restoration of historic timber buildings. In this context, Røros has placed tremendous effort on training craftsmen specializing in several traditional crafts, through the municipal training program “The Outbuilding Project” which has run since 1994. In addition, the Building Conservation Centre at Røros offers specialized staff for repair work on historic timber structure, both at Røros and elsewhere.

View the program

Read more about Røros

Read more

Our five main partners represent different links in the chain of value from forestry – via a variety of wood-based products and solutions – to consulting services promoting the use of wood where it is environmentally viable. All belong to the front line of their field with rows of innovative achievements to their name.

Allskog is working for extensive use of forest-, outlying field- and wood products in the Middle and Northern parts of Norway. They sell timber and offer forest- and outlaying field services, tutoring and competence. Moelven deliver products and solutions people always have needed. From Timber from local pine and spruce for further handling within other industry – to panelling, construction timber and interior products in a wide range. With quality and competence, they deliver adjustable and complete solutions concerning all kinds of wood constructions. Hunton Fibre produce a great variety of wood-based products. Their wood fibre insolation has the same excellent insulating abilities as mineral wool. The fire resistance and sound muffling ability is as good as with other comparable products on the market. Sweco offers crossover professional consulting services within technical solutions, environmental challenges and architecture. Wood can safely be reckoned as a sustainable choice of building material if it is produced in an environmentally viable way, handled with low energy use and maintained without the use of milieu toxins.

Read more

Each year the popular international wood building conference in Garmisch Partenkirchen invites a guest country to present itself. At the conference in December this year, Norway and Trondheim has been given the opportunity to showcase its wood-building heritage, as well as its modern wood construction industry.

Norway’s predominant climate is rough and harsh and the countryside is mostly covered with mountains and forests. Its coastline, the longest in Europe, reaching all the way to the Barents Sea, is broken by fjords penetrating deep into the land surrounded by soaring mountains on both sides. From house building to boat construction, to the the simplest domestic objects, Norway boasts a long and sophisticated tradition in the use of timber. In many areas, the old traditions are still vigorous to the present day.

Wood construction is still the dominant building method for detached single-family housing and for buildings in rural areas. Through the development of a more sophisticated technology and better construction methods, wood is steadily gaining new terrain and high-rise wooden buildings will soon be a normality.

Timber constructions offer unparalleled benefits and advantages in an environmental and climate perspective. A product grown from earth, with the ability to reproduce itself, wood is the ultimate recycled material, binding and keeping CO2 out of the atmosphere.

The Norwegian government has an overall goal of reducing the emission of greenhouse gases. Defining wood as the building material of the future, the politicians want to enforce a redevelopment of the forestry and timber industry value-chains. These industries are today in a deep crisis and see great opportunities in the new attitudes shown towards the use of wood by the government.

The presentations on Friday 6th of December will focus on:

More information here

Read more

In 2014 Trondheim is hosting the third Nordic wood conference, the Holzbau-Nordic Forum. The second conference took place in Kuovola, Finland (2013) and the first in Växsjö, Sweden (2012). Like the conference in Garmisch Partenkirchen, the aim is here to establish an arena for the Nordic and the European wood building industry, a place to meet and exchange ideas and experiences.

 

The organizing group behind the conference; The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), SINTEF (the largest independent research organisation in Scandinavia), the Ministry for Agriculture and food, the Directorate for Cultural Heritage, the Sør-Trøndelag County Authority, Wood Focus Norway and The Municipality of Trondheim, is aiming to build and develop the conference into an annual meeting place for those occupied with promoting wood in building enterprises. The conference sets out to include the full range of actors involved in the building process, from the first idea-developing phase to the completion of the physical building.

Welcome to Trondheim, as a guest, exhibitor or sponsor!

Read more